ماندن در خانه ها در روز نمایش انتخابات، نشانه قدرت مردم است

«همه مردم را برای همیشه نمی توان فریب داد.»
آریایی ها یی که چندین هزار سال پیش در شمال دریای خزر می زیستند،در دوران یخبندان ،برای فرار از سرما و تهیه آذوقه به سوی جلگه های سرسبز و جنگل های انبوه جنوب کوچ نمودند و نام ایران یا ایران ویچ ویا ایران شهر بر آن نهادند.
آریایی ها مردمانی بی باک و دلاور بودند و از سختی ها و دشواریها نمی هراسیدند. چه بسا خطر هم در برابر دلاوری های آنان سر تسلیم فرود می آورد.
ترسی که گه گاه در میان برخی از هموطنانمان مشاهده می شود شاید ره آورد دین اسلام بوده باشد. اسلام نیز مانند هر دینی پیروان خود را از دنیای پس از مرگ می ترساند.و نوید می دهد که سختی ها ونا کامی ها این دنیا ،پس از مرگ جبران می گردد.
امروز با گذشت چهل و دو سال از استقرار نظام جور وجنون،ظلم و ستم بجایی رسیده ایم که ترس از دلها رخت بر بسته و مردم از زن و مرد ،کوچک وبزرگ برای تحقق آزادی و رهایی از خودکامگی به پا ی خاسته و قهرمانان   سر بلندی و سرفرازی ایران شده اند.
و در سایه یگانگی و همبستگی ملی از راه مبارزه بدون خشونت می روند تاریخ امروز و فردای ایران را بسازند.
بعنوان یکی از میلیون ها عاشق ایران ،به شیرزنان و همه گردن فرازان ایران زمین افتخار کرده و دلاوری های آنان را ستایش می کنم. زودوده شدن ترس از دلها به دلیل با هم بودن ودر کنار هم بودن است.
همبستگی و باهم بودن به انسان ها شجاعت و دلاوری می دهد.شعار «نترسیم ،نترسیم ،ما همه با هم هستیم.»تبلور همبستگی ملی است که لرزه بر تن دشمنان سوگند خورده ایران انداخته تا جایی که رهبرشان میگوید «اگر نود در صد از مردم در انتخابات شرکت نکنند یک فاجعه است».
مخالفت روح الله خمینی با ملی ها و ملی گرایی نشانگر ترس و وحشت او و پیروانش از قدرت پایان ناپذیر میهن دوستی ایرانیان است که در درازای تاریخ و نیز تاریخ معاصر بار ها خود را نشان داده است.
عشق به ایران و پیکار برای رسیدن به آزادی و تجدید عظمت وسرفرازی های گذشته و همراه شدن با حرکت پر شتاب کاروان تمدن بشری مردم را به جنبش و حرکت در آورده است.
گزینش راه درست مبارزه نشان‌دهنده است که ما با هر عقیده سیاسی و هر اعتقاد مذهبی، ایرانی هستیم و نباید بخاطر ادامه جنایت ها و چپاولگری های یک مشت روضه خوان از خدا بی خبر رودر روی هم قرار گرفته و به روی هم شمشیر بکشیم.
همبستگی ملی برای تحقق آزادی و پایان دادن به عمر استبداد در روز ۲۸ خرداد ماه ،با ماندن در خانه ها و خالی گذاردن خیابانها قدرت بیکران خود را نشان خواهد داد.
پاینده ایران.
هوشنگ کردستانی.
پاریس

مطالب مرتبط