نویسنده: admin

قدرت در همبستگی است

پیام به مردم ؛       «قدرت در همبستگی است.» «پیگیری در مبارزه عامل بزرگ پیروزی است» . علی خامنه ای و سردمداران نظام  جمهوری اسلامی  سیرک تماشایی دیگری بنام نمایش انتخابات رییس...