برتری مردم سالاری براستبداد

«امیدوارمو بلکه یقین دارم که این آتش خاموش نخواهد شد و مردان بیدار کشوراین مبارزه ملی را آنقدر دنبال میکنند تا به نتیجه برسد.»

 دکتر محمد مصدق

روز چهاردهم اسفند سالگرد درگذشت دکتر محمد مصدق نماد ملی و تجسم آزادیخواهی ملت ایران بود.

مصدق فرزند انقلاب مشروطه بود که برپایی حکومت قانون و تامین استقلال ایران از آرمان های آن می باشد.

او قهرمان استقلال و آزادی ایران در دورانی بود که دکترسوکارنو قهرمان استقلال آندونزی به درستی آن را “عصر ملت ها” می نامید.

مصدق همواره به قانون اساسی مشروطه وفادار و مخالف سلطه سیاسی و اقتصادی بیگانگان بود.او آزادی و استقلال را دو روی یک سکه می دانست و براین باور بود که بدون آزادی، استقلال و بدون استقلال آزادی تحقق پذیر نیست.

از این رو در برابر سیاست موازنه مثبت، سیاست موازنه منفی را مطرح ودر مجلس چهاردهم مانع واگذاری امتیاز نفت شمال به روسیه شوروی شد که حزب توده از آن پشتیبانی میکرد و طرفداران سیاست موازنه مثبت درهیات حاکمه  با آن موافق بودند .

مصدق در مجلس شانزدهم با همبستگی نمایندگان وابسته به جبهه ملی و حمایت مردم موفق به ملی کردن صنعت نفت در سراسر کشور شد و برای اجرای قانون آن، سمت نخست وزیری را پذیرفت.

او در دوران نخست وزیری شیلات شمال را که امتیاز آن به روسیه واگذار شده بود ملی کرد ونیز امتیاز بانک شاهی را لغو نمود.

 او همچنین تحقق آزادی را در درحکومت مردم برمردم  یا مردم سالار

میدانست که دولت از راه انتخابات آزاد توسط اکثریت نمایندگان مجلس برگزبده می شد و دربرابرمردم مسؤل وجوابگو بود.

مصدق تامین استقلال سیاسی واقتصادی را با ملی کردن صنعت نفت و خلع ید از شرکت نفت ایران وانگلیس به نتیجه رسانید.

 در این راستا تهدیدهای نظامی وتلاش های مذبوحانه دولت استعمارگر انگلستان به نتیجه نرسید و شکایت به دادگاه بین امللی لاهه و سازمان ملل متحد هم ره بجایی نبرد.

سیاست اقتصاد بدون نفت که مصدق مطرح کرد ــ گر چه برخی از هموطنان  ذوب شده در قدرتهای سرمایه داری با آن مخالفند ــ از شاهکارهای مصدق بود که  پس از گذشت پنجاه سال تجربه کشورهای برخوردار از اقتصاد تک محصولی، درستی آن را ثابت کرده است.

مصدق دریافته بود که با برقراری توازن میان  واردات و صادرات واداره کشور بدون در آمد نفت   -چنانچه دولت استعمارگر انگلستان با محاصره دریایی مانع فروش نفت شود-  اقتصاد کشور از هم نخواهد پاشید.

همچنین میتوان از  درآمد نفت برای ایجاد و توسعه کارگاه های صنعتی و کارخانه های صنایع سنگین و به اقتصاد و پیشرفت کشور یاری رساند، ونیز با گسترش شبکه راه  و راه آهن یعنی شریان های اقتصاد کشور، صادرات  کالاهای غیر نفتی کشور  تسهیل خواهد شد.

همچنین با اختصاص بخشی از در آمد نفت به بالا بردن سطح دانش فنی جوانان کشور از طریق آفزایش دبیرستان ها، هنرستان ها ودانشگاه ها، بویژه در شهرستان ها ومراکز استان ها در آینده، نیاز کشوراز جنبه فنی واقتصادی به خارج کاهش خواهد یافت. مصدق بخوبی دریافته بود که آینده ایران را جوانان نحصیل کرده وآگاه به دانش وفن خواهند ساخت ونیز آینده آنان را دانشگاه ها و مراکز آموزشی.

درستی اعتقاد مصدق به عدم  وابستگی و اتکاه به صادرات  -تنها یک فرآورده-  و تک محصولی  نبودن  اقتصاد را، سقوط دولت های وابسته به اقتصاد تک محصولی همچون دولت “قوام نکرومه” در غنا نشان داد.

در نظام های دیکتاتوری آزادی فردی و اجتماعی وجود ندارد. اصل براین است که مردم حق فکر کردن و اندیشیدن  نسبت به عملکرد نظام را ندارند و تنها یک تن حق دارد وباید بجای ملت فکر کند و تصیم بگیرد آن هم حاکم مستبد است  که  در برابر هیچکس وهیچ مقامی هم پاسخگو نیست.

هر گونه مخالفت و اعتراض  به افکار و کردار دیکتاتور به  شدت سرکوب میگردد و مجازات آن اعدام، زندان و تبعید است.

پیرامون مقایسه مردم سالاری و استبداد می توان بیشتر نوشت که  در این اینجا امکان پرداختن به آن نیست.

هوشنگ کردستانی                                                     

مارچ ۲۰۲۰  اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۱۵ ۲۵

مطالب مرتبط