«نه» حماسی مردم به نمایش انتخابات فرمایشی

علی خامنه ای میدانست به دلیل سرکوب  ناجوانمردانه خیزش و قیام  مردمی آبانماه که برای دست یابی به حقوق انسانی و رسیدن به آزادی و پایان دادن به فقر و ناداری به خیابان ها آمده بودند و نیز صدور دستور ضد بشری سرنگون کردن هواپیمای مسافر بری اوکراین وکشتار مسافران بیگناه هواپیما و پنهان کاری دربیان حقیقت، جایگاه خود را میان مردم بیش از گذشته از دست داده است و حتی بخشی از ذوب شدگان در ولایت نیز که با صدور فرمان آتش به اختیار او و کشتن مردم بی دفاع و بیگناه موافق نبوده وحتی مخالف بودند، برای کشاندن مردم  به پای صندوق های رای گیری، این بار از محمد خاتمی و نیز رییس جمهورش حسن روحانی مایه گذارد و آنها را مامور دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات کرد.

حسن روحانی بدلیل داشتن پیشینه ضد ملی و مطرح کردن پیشنهاد اعدام ارتشیان میهن دوست در مجلس اسلامی و نیز قبول مسیولیت برای اجرای حجاب اسلامی  وگذاردن چادر بر سر بانوان وزنه ای نبود که در دعوت از مردم به شرکت در انتخابات تاثیر گذار باشد. ازاین رو علی خامنه ای خود پای به میدان نهاد واز مردم درخواست کرد که اگر با جمهوری اسلامی هم مخالف هستید به خاطر ایران در رای گیری شرگت کنید ــ همان نغمه ای که همواره پیش از انتخابات ساز میکند.

جالب است کسی از ایران نام میبرد و از مردم ایران دعوت به شرکت کردن در انتخابات میکند که ضدیت اش بر ایران و ایرانی بر کسی پوشیده نیست .کسی که دستور آتش به اختیار به روی شیر زنان و جوانان دلاورایران دوست صادر میکند و آنان را اشرار مینامد!

روشن بود که این دعوت هم با سردی از سوی مردم روبرو خواهد شد.

سرانجام علی خامنه ای ناگزیر از آخرین حربه آخوندی استفاده کرد وفتوا داد که شرکت در انتخابات وظیفه ای شرعی است !

حال اینکه شرکت در انتخابات  که حرکتی سیاسی است، چه ارتباط به فتوا که مربوط به دین وشریعت است، دارد! 

این تلاش های مذبوحانه نشان دهنده ترس از عدم حضور مردم در انتخابات  و دهشت از سرنوشتی که در انتظار استبداد مذهبی است.

درتمامی انتخابات گذشته جز دو مورد، یکی انتخاباتی که نام رجایی از صندوق بیرون آمد و دیگری انتخابات مجلس اسلامی در دوره دوم  ریاست جمهوری خاتمی ــ که درهر دو مورد در فرصتی دیگر توضیح خواهم داد ــ که صد درصد برآمار شرکت کنندگان افزوده شد در بقیه انتخابات فرمایشی  امار شرکت کنندگان پنجاه در صد بیشتر اعلام گردید. مطلبی که ریس جمهور برگزیده رهبر  )احمدی‌ نژاد( در آخر ماه های عمر ریاستش در مشهد اعتراف کرد و مزه تلخش را  بسختی  چشید.

باید دید که این بارنیز برای جلوگیری از  آبرو ریزی ییشتر شمار شرکت کنندگان در رای گیری را چندین در صد بیشتر اعلام میکنند؟

سردمداران جمهوری اسلامی مطمئن هستد هرآماری را که اعلام کنند نیز از طریق تلویریون وسایت بی بی سی لندن، باند رفسنجانی در خارج از کشور که  نقش اپوزیسیون را بازی میکند، فداییان اکثریت و مفسر سیاسی صدای افغان بیدرنگ تایید و اعلام خواهد شد.اما ایرانیان میهن دوست و آزادی خواه هیچ آماری را تایید نمیکنند ونادرستی وتقلبی بودن آنرا اعلام خوهند کرد.

«در انتخاباتی که مردم و مخالفان بر آن نظارت نداشته باشند آمارهای اعلام شده و انتخاب شدگان نمیتواند واقعی بوده باشد.»

از ایرانیان آزادی خواه و سازمانهایی که انتخابات را تحریم کرده اند انتظار میرود بیدرنگ آمار های اعلام شده توسط وزارت کشور جمهوری اسلامی را نادرست دانسته  و مردود اعلام کنند.

هوشنگ کردستانی   

سوم اسفند ۱۳۹۸ برابر با   ۲۲  فوریه ۲۰۲۰

مطالب مرتبط