نوروز نماد شکوهمند ملت مان را گرامی میداریم


هوشنگ کردستانیامسال نیز همچون گذشته با برپایی جشن چهارشنبه سوری ،به پیشواز نوروز باستانی میرویم و با برگزار جشن سیزده بدر این نماد پر شکوه ملی را بدرقه می کنیم.

در شرایط دردناک تسلط استبداد مذهبی ایران بر باد ده، برگزاری با عظمت و شکوهمند آیین های تاریخی به ویژه نوروز به یگانگی و همبستگی ملی یاری میرساند.

و ایرانیان باوجود تفاوت های سیاسی و مذهبی در برگزاری و بزرگداشت آن یکسان شرکت می کنند که نشان از آن دارد که همگی ایرانی و شهروند یک کشوریم.

اساساً جشن ها و آیین های کهن ونیز پیروزی های بزرگ ورزشی موقتا هم که شده مردم را  با هم و درکنار هم قرار می دهد و فرصتی پدید می آورد که برای تحقق یگانگی ملی باید به آن  توجه شود.

بیاد داشته باشیم که آیین های کهن تاریخی یک عامل بزرگ پیوند و پیوستگی میان کشورهای حوزه فرهنگ ایرانی است.

خوشبختانه در سالهای اخیر برگزاری و بزرگداشت جشن های ملی و تاریخی  توانسته فرهنگ عزاداری ،قمه زنی و گریه زاری کردن را که نتیجه تسلط جهل بر خرد است وادار به عقب نشینی نماید.

ایران به دلیل موقعیت جغرافیای و قرار گرفتن در گذرگاه ارتباطی میان سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا در درازای تاریخ کهن سال خود پیروزی های بزرگ و شکست های سهمگین را از سر گذرانده است.

زمانی تنها قدرت آن روزگاران بودیم  و زمانی هم یکی از آنها.

بار نخست از اسکندر مقدونی شکست خوردیم و بار دوم از اعراب بیابانگرد بادیه نشین.

پس از اسلام مغولان و سپس گورکانیان بر ایران تاختند.

در تمام دوران شکست های نظامی و سپاس نیاکان ما در جان ‌پناه تاریخ و زبان سنگر گرفتند  و شکست را به پیروزی تبدیل کردند.

پیش از انقلاب مشروطه هم که استبداد شاهان و جنایت های دکان‌داران دین  و نفوذ استعماری روس و انگلیس امکان پیشرفت و ترقی ایران را  سلب کرده بود آزادیخواهان به سنگرهای تاریخ  و زبان پناه بردند و براین باور بودند که حفظ زبان و آگاهی از تاریخ  مشروطه خواهان را قدرتمند تر و مقاوم تر خواهد کرد.

اکنون  که بیش از  چهل سال از استقرار نظام استبداد مذهبی ضد ایرانی و وابسته به بیگانه میگذرد.

مردم با دیگر برای آگاهی یافتن از اینکه چه بودیم و چه شد و چرا گرفتار این بلای خانمان برانداز و ایران سوز شدیم به تاریخ پناه برده اندو در سایه نگهداشت زبان و بزرگداشت آیین ها و سنت های ملی و تاریخی میروند تا به عمر استبداد مذهبی پایان دهند و با تحقق آرمان های تاریخی – استقلال، آزادی – مانع تکرار هر نوع استبداد به هر شکل وزیر هر نام شوند.

بیایم شادمانه به پیشواز نوروز باستانی رویم و با همبستگی ملی دلاورانه به استبداد مذهبی  پایان دهیم و پیروزمندانه به  آرمانهای تاریخی -استقلال، و آزادی- تحقق ببخشیم.
پاینده ایران
هوشنگ کردستانی
پاریس هفدهم مارس ۲۰۲۱ برابر با بیست و هفتم اسفند ماه نود و نه

مطالب مرتبط