بیانیه جبهه ملی خارج از کشور

آگاهی یافتن آیت اله بهشتی از متن قطع نامه جبهه ملی ،یک روز پیش از گرد هم آیی،باعث شد تا خمینی در نطقی  بدون غلط –به گفته خبر گذاری ها–جبهه ملی و ملی ها را مرتد و خونشان را حلال اعلام کند. سکوت سنگین و خشم کوبنده مردم در بیستم خرداد ماه.

«نظام جمهوری اسلامی بدلیل جنایت هایی که انجام داده، فاقد پایگاه مردمی و حقانیت قانونی است.» از قطع نامه گردهمایی جبهه ملی ، در میدان فردوسی تهران سال سیصد و شصت.

در وضعیت فوق العاده آن دوران بدلیل جنگ ایران و عراق و همکاری های تنگا تنگ هوا خواهان خمینی، حزب توده و فداییان اکثریت و نیز گرایش مذهبی حاکم بر جامعه ، هموندان شورای مرکزی جبهه ملی  بازداشت ، پنهان و یا ناگزبر از جلای وطن – دکتر کریم سنجابی و مهندس هوشنگ  کردستانی – گردیدند.

جنگ، بهانه ای بود برای ادامه  سرکوبگری های بیشتر و بازداشت و اعدام ملی گرایان و آزادی خواهان، به ویژه آنکه تحریم انتخابات از سوی برخی از سازمان ها و شخصیت ها ی سیاسی ،همچنین جبهه ملی برون مرز  نیز مطرح شده بود.

پس از  اعلام آتش بس و نوشیدن جام زهر توسط آیت‌الله خمینی، کشاندن مردم به پای صندوق های رای  گیری تنها با وعده وعید ها امکان پذیر نبود

از آن پس حاکمیت اسلامی با طرح اصول گرایی و اصلاح طلبی  و با شعار بد وبدتر در چند دوره از انتخابات توانست با کشاندن بخشی از مردم به حوزه های رای  گیری و با افزودن بر شماررای دهندگان برای خود به ظاهر مشروعیت کسب نماید.

این بار اما، مردم دیگر حاضر به شرکت در بازی ها و ترفند های انتخاباتی از پیش  مهندسی شده سردمداران نظام  استبداد مذهبی آزادی کش و ضد ایرانی  که مردم را از هستی ساقط کرده و همه حقوق انسانی و شهروندی آنان را زیر پا  نهاده است ،نیستند و تا تحقق آزادی و استقلال و  عدالت اجتماعی از پای نخواهند نشست و قاطعانه تصمیم گرفته اند با ماندن در خانه ها و خالی گذاردن خیابانها و اماکن ،به نظام جمهوری ولایت فقیه «نه» بگویند.

مطالب مرتبط