تسلیت درگذشت حسن لباسچی

با اندوه بسیار از درگذشت دوست ویار قدیمی خود حسن لباسچی آگاه شدم . روانشاد حسن لباسچی عضو واز فعالان شورای مرکزی جبهه ملی چهارم و برادر زاده روانشاد حاج قاسم لباسچی پیرو راستین راه و مکتب بود. در گذشته روانشاد حسن لباسچی را به خانواده گرامی ایشان و هموندان و هواداران جبهه ملی صمیمانه تسلیت می گویم.

روانش شاد و یادش ماندگار.
هوشنگ کردستانی

مطالب مرتبط