سپاسگزاری از مردم


بنام پایندگی ایران

درود و سپاس  بر میلیون ها تن از عاشقان بی نشان ایران که با اراده استوار و همبستگی پرتوان مل٬ انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی را به یک همه پرسی تبدیل و امید را جایگزین نا امیدی کردند. 

هم میهنان آزاده  و آزادی خواه٬

حرکت شکوهمند و افتخار آفرین شما در تحریم انتخابات نمایشی و ماندن در خانه ها در روز ۲۸ خرداد از حکومت مطلقه خلع ید کرد و نشان داد که  جمهوری اسلامی فاقد پایگاه مردمی و حقانیت قانونی است و  نظام  آینده ایران را مردم با رای  خود برخواهند گزید.

در انتظار ایرانی آزاد و آباد و مستقل  که در آن فقر ٬ ناداری بی  خانمانی,  بی قانونی و عدم امنیت جانی نداشته باشد و نظام مردم سالار (حکومت مردم بر مردم )بر کشور حاکم گردد و بزرگی ٬عظمت و سر فرازی  گذشته ایران همیشه جاوید را تحقق بخشد

پیروز و پایدار و سربلند باشید 

پاینده ایران.

هوشنگ کردستانی .

پاریس ۲۹ خرداد ۱۴۰۰.برابر با ۱۹ ماه ژوئن 


مطالب مرتبط