رد نظریه های نادرست ومغایربا دیدگاه جبهه واندیشه ملی

هوشنگ کردستانی 

چندی پیش دریکی از  تلویزیون های خارج از کشور،یک هموطن به ظاهر مخالف استبداد مذهبی حاکم بر کشور،گفت که (برای مردم خوزستان که برای نداشتن آب به پا خواسته و دست به تظاهرات مسالمت آمیز زده اند از خارج اسلحه می رسد !).

هنگامی هم که اجرا کننده برنامه اورا متوجه گفته های دوراز واقعیت و مخاطره آمیز که تیغ بدست رنگی مست دادن بود ، کرد و از او منبع خبر را پرسید.او بدون آرایه هیچ مدرکی روی گفته ها تا درست خود پافشاری کرد..

در شرایطی که مردم در همه استانها به یاری هموطنان تشنه لب خوزستان از راه های بدون خشونت اقدام به  اعتراض و تظاهرات کرده بودند برخاستند این گفتار نادرست وضد ملی تاییدی است بر ادعای نا درست سردمداران ضد بشر و ضد ایرانی که  بجای پاسخ دادن به خواست های انسانی و برحق مردم ادعا میکنند که تظاهر کنند مسلح بوده و برروی  نیرو های  انتظامی تیر اندازی کرده اند.

 اگر چه بی تردید هر کس که نام ایرانی بر خود نهاده این گونه مطالب را آنهم در پخش

ولی تأسف آنجاست که گوینده خود را وابسته به جبهه ملی اعلام نماید برنامه تلویزیونی عنوان کند ضد ایرانی است اگر چه بی تردید هر کس که نام ایرانی بر خود نهاده این گونه مطالب را آنهم در پخش برنامه تلویزیونی عنوان کند ضد ایرانی است.

از این رو به عنوان قدیمی ترین هموند شورای مرکزی  جبهه ملی ایران ، نه تنها این گفتار نا درست  را محکوم می کنم بلکه یاد اور میشوم که یاد آور میشوم که مورد های دیگری هم در گذشت اتفاق افتاد ه که با آرمان ها و خط مشی مبارزاتی جبهه ملی مغایرت کامل دارد.

.

از جمله ،با وجود آنکه جبهه ملی در قطع نامه گرد هم آیی ۲۵ خرداد در سال شصت خود در میدان فردوسی تهران–که آیت اله خمینی با فتوای خود مانع تشکیل آن شد –امده بود (جمهوری اسلامی به دلیل جنایت هابی که انجام داده فاقد پایگاه مردمی و حقانیت قانونی است و نظام آینده ایران را مردم با رای خود انتخاب خواهند کرد.) چند تن که خود را وابسته به جبهه ملی می‌دانستند برای انتخابات مجلس اسلامی خود را نامزد کرده بودند!!!.!!!

بدتر آنکه کسی  ادعا کند که به سردمداران نظام و پاسدار سردارهای  پیام داده ام که قدرت را بمن واگذار کنید من هم در عوض آنچه را که تا کنون از مال ملت دزدید  به شما می بخشم و اجازه میدهم که با دارایی های دزدی شده در کشور سرمایه گذاری کنید چه گفتار اگر نه  ابلهانه ــبچگانه ــ ای.

اگر قدرت فساد می آورد، تصور رسیدن به قدرت هم انسان را دچار آشفته حالی و پریشان گویی  می کند یکی از آرمان های تشکیل جبهه ملی در بدو تشکیل از هفتاد و دو سال پیش مبارزه با استبداد و تحقق حکومت مردم بر مردم بوده است حال کسی پیدا شده که از سردمداران جمهوری اسلامی  میخواهد شما مرا به قدرت برسانید من هم بدون نظر ملت شما را می بخشم و آنچه که دزدیده بر شما حلال میکنم!!

او نمی داند  قدرت از آن ملت است و نه یک شخص و یا گروه خاص.

در پایان یادآور باید  شد که جبهه ملی متعلق به همه ایرانیان است و در کنار مردم و همدوش مردم برای پایان استبداد مذهبی و نجات مردم از فقر و گرسنگی و تشنه لبی از راه های  بدور از خشونت 

 مبارزه کرده ومیکند  و خواهان آزادی و استقلالی است که مردم با رای خود نوع نظام آینده و قانون اساسی آن را تعیین کنید و نمایندگان خود را رای اداره کشور برگزینند در پایان از جبهه ملی سامان شش  انتظار دارد تا هر چه زود تر این گونه گفتار های بچگانه و بی پایه و اساس را رد و تکذیب کند.

جا دارد گفته شود این عذر بد تر از گناه که گفته شود آزادی بیان  یعنی  هر کس بتواند هر آنچه که می اندیشد بیان نماید،توجیه کنده تمام یاوه گویی هابی است که سردمداران جمهوری اسلامی  گفته و میگویند

پاریس بیست و چهارم مرداد ماه سال۱۴۰۰

برابر با پانزده اوت ۲۰۲۱ میلادی

مطالب مرتبط