یازده سپتامبر، برندگان و بازندگان آن

یازده سپتامبر، برندگان و بازندگان آنهمه می دانند که در یازده سپتامبر سرنوشت، سیمای جهان، بویژه خاورمیانه تغییر یافت. بعدا از آن “حادثه” جرج بوش پسر بنام خدا و مردم برگزیده امریکا، شروع جنگهای بی پایان علیه ترورییستها را به بشریت مژده داد! او به تمام ساکنان کره زمین هشدارداد: “شما یا با ما هستید یا با تروریستها”! جنگهای صلیبی جدید آغازشد! “از سال 2002 زیر رهبری ناتو، 51 کشور برای “بازسازی” وارد کشور افغانستان شدند!”… در بیستمین سالگرد 11 سپتامبر رهبران امریکا یک مرتبه رسالت مقدس الهی، انتشار دمکراسی و حقوق بشر را حتی بدون مشورت و اقناع شرکا به زباله دانی تاریخ روان کردند و از افغانستان به شیوه ای بسیار مفتضحانه خارج شدند! بدنبال امریکا نیروهای ناتو و سایر شرکا و مدافعان پرشور “تزریق دمکراسی” به کشورهای دیگر فرار را بر قرار ترجیح دادند!… بعد از 20 سال هنوز در باره علل، ریشه ها، اهداف و پیامدهای آن حادثه، تفسیرها و بحثهای داغ زیادی از زوایای مختلف، در جربان است! تا زمانیکه رهبران سیاسی امریکا اسناد آن “حادثه” را بعد از چند دهه از حالت محرمانه خارج نکنند این بحث ها ادامه خواهد یافت! درست مانند کودتایی امریکایی و انگلیسی علیه حکومت مصدق که بعد از 60 سال امریکا بخشی از مدارک را علنی کرد ولی انگلیس هنوز هم برگی از اسناد محرمانه را علنی نکرده است! مهمترین ادعای جدید رهبران امریکا و ناتو این استکه ما هزاران میلیارد دلار برای ترویج دمکراسی در افغانستان مصرف کردیم ولی در شوره زار گندم نمی روید!… بزبان دیگر لیاقت آن ملت پذیرای دمکراسی نیست! ما بیش از این سرمایه و جوانان خود را در راه آنها برباد نمیدهیم!… اسناد واقعی چه می گویند؟ خوشبختانه سندهای غیرقابل انکار و آشکار هست که نشان میدهند برنده واقعی این “حادثه” در جهان چه کسانی و کدام شرکتهای چندملیتی بودند! لطفا به این عکس های سخنگو بدقت نگاه کرده سپس قضاوت کنید! عکس هایی که در افشای دروغگویان حاکم بر جهان، بیش از چندین کتاب محتوای غیرقابل انکار دارند! در این سند رسمی دولت امریکا تنها آمار شرکتهای نظامی را بیان کرده، شرکتهای نظامی خصوصی استخدام مزدوران جنگی، مانند بلک واتر، یا شرکتهای نفتی، تدارکاتی، بازسازی، و غیره مد نظر نیستند!… نمودار اول:”از سال 2002 تا 2020 فقط 5 شرکتهای نظامی چندملیتی امریکا بیش از 2 تریلیون دلار یعنی بیش از 2000 میلیارد دلار از دولت امریکا سفارش اسلحه دریافت کرده اند!… ” منبع: (SAM.gov) وب سایت رسمی ایالات متحده “جنگ علیه یک کشور خارجی فقط زمانی اتفاق می‌افتد که طبقه پولدار مطمئن شود از آن سود می‌برد.” جورج اورولپولی که دولت برای اینگونه سفارشات دست و دلبازانه مصرف میکند از کجا می آید؟ از جیب مردم! اما سودش به حسابهای بانکی رهبران حاکم بر جهان سرازیرمیشود! آنها بطور دائم با سندسازی و جعل واقعیت سعی میکنند این جنگها را به نام دفاع از منافع و امنیت مردم جابزنند!… نمودار دوم مربوط به سال 2012 است:در “حادثه” 11 سپتامبر 2.976 نفر کشته شدند. در جنگهایی که در ده سال اول بعد از 11 سپتامبر به بهانه اجرای عدالت براه انداختند، بیش از 2.500.000 نفر کشته شدند! بیش از 91.500.000 نقر نیز از زمان یازده سپتامبر 2001 تا حالا از گرسنگی کشته شده اند! منبع: سایت آرشیتکتها و مهندسان امریکا… http://www.knowledgeoftoday.org/…/9-11-Explosive… قابل توجه استکه بدانید مجرمین و قاتل های میلیونها انسان بیگناه هنوز ناپیدا و نامرئی هستند! کسی یا دولتی کوچکترین تلاشی برای دستگیری و سپردن آنها به دادگاه جنایت علیه بشریت نمی کند!در ضمن کادو ده ها میلیارد دلاری سلاحهای سوپرمدرن امریکا به طالبان را فراموش نکنید! آنها “فراموش” کردند با خود ببرند! ولی شما لطفا شیوه تطهیر چنین جنایتی را فراموش نکنید!… اگر یک فرد یا دولتی یک دلار به تروریستها بدهد در دادگاههای تروریستی محاکمه می شود، ولی… “اينكه می‌گویند آفتاب حقيقت در پرده نخواهد ماند حرف مفتى است! فقط دست‌هاى ما مى‌تواند از پرده بيرونش بكشد…” برتولت برشتیک خبر تلخ: فیسبوک صفحه پروفایل عمومی مرا که بیش از 11.000 فالور داشتم، بطور کامل حذف کرده، صفحه فیسبوک معمولی مرا بشدت محدود کرده، بهانه این استکه تمام یادداشتهای من “خطرناک” هستند!… تمام یادداشتهای من بر معتبرترین رسانه ها و اندیشمندان غربی استواراست. سئوال اساسی اینجاست که چرا این اسناد و مدارک به زبان انگلیسی یا هلندی در معتبرترین رسانه های رسمی اروپا و امریکا منتشر میشوند ولی وقتیکه من آنها را بفارسی ترجمه میکنم تبدیل به مقالات “خطرناک” میشوند؟ امیدوارم فیسبوک قبل از آنکه این صفحه را هم بطور کامل ببندد، جواب این سئوال را بدهد!… در ضمن تلاشهای پرستندگان “ترریق دمکراسی” و کاخ سفید را برای بستن زبان و صفحه من نباید نادیده گرفت!… این جماعت اگر بقدرت برسند با دگر اندیشان چه خواهند کرد؟… اگر “وزارت حقیقت” فیسبوک این صفحه مرا حذف نکند بزودی یادداشتهای مفصلی در باره یازده سپتامبر و ریشه و اهداف جنگهای دائمی امریکا خواهم نوشت!… با احترام، احمد پوری (هلند) 10 – 09 – 2021 *************** لینک کانال احمد پوری در تلگرام: @Ahmed_Pouri_NL https://t.me/Ahmed_Pouri_NL

مطالب مرتبط