حمایت از خواست‌های قانونی و بر حق معلمان — سازندگان نسل آینده کشور –, وظیفه انسانی و ملی هر ایرانی است

حمایت از خواست‌های قانونی و بر حق معلمان — سازندگان نسل آینده کشور –, وظیفه انسانی و ملی هر ایرانی است . قطع نامه معلمان کشور در تجمع سراسری روز دوشنبه یازدهم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ . امروز بیش از گذشته تاکید می کنیم : اگر قانون همسان سازی بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ اجرا نگردد. اگر رتبه بندی به صورت کامل تصویب و بودجه آن برای امسال و سال آینده مشخص نگردد. اگر خصوصی سازی و پولی سازی آموزش متوقف نشود و دولت همچنان سرانه آموزشی را از جیب والدین دانش آموزان تأمین کند . بعبارتی اگر آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان طبق اصل ۳۰ قانون اساسی مورد بی توجهی حاکمان قرار گیرد. اگر به حقوق نیروهای خدماتی مدارس که بیشترین زحمت را می کشند رسیدگی نشود . اگرغارت صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه پیدا کند. اگر امنیت شغلی نیروهای خدماتی و قرارداد ی تامین نگردد. اگر بازداشت فعالان و پرونده سازی علیه معلمان معترض متوقف نشود و معلمان دربند آزاد نگردند . در روزهای ۲۳ تا ۲۷ به تحصن خود ادامه خواهیم داد. و در روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه تجمع سراسری اعلام می کنیم. این بود قطع نامه اعتراضی معلمان در تجمع اعتراضی روز دوشنبه یازدهم بهمن ماه . .معلمان فداکاری که نسل آینده و ایران ساز کشور تنها در سایه تلاش‌ و گوشش خستگی ناپذیر آنان ساخته و پدید می آید . اکنون این اصل ثابت شده که ترقی،پیشرفت و عظمت ملت ها نه بدلیل داشتن معادن زیرزمینی و گستردگی سرزمین آنها بلکه در سایه داشتن انسان های کاردان ،کارا و دانشمند است ، از این رو است که کشورهای تا این حد بر اصل انسان سازی تاکید و اصرار دارند و در این راه هزینه میکند.. دو کشور ژاپن و فنلاند دو نمونه هستند که با وجود نداشتن سر زمین های وسیع و معادن زیر زمین جز پیشرفته ترین کشورهای جهان هستند . وظیفه نسل کنونی کشور که باید ایران آینده را در سایه همت و کاردانی خود بسازند ، و با کاروان پرشتاب تمدن بشری همگام ،همراه کنند بر عهده معلمان و استادان کنونی است. متاسفانه بدلیل عدم توجه به حقوق معلمان ،غارت ذخیره ذخیره های صندوق فرهنگیان و پولی کردن مدارس که جوانان با استعداد را بدلیل فقر و نداشتن امکان مالی از تحصیل و پیشرفت محروم می‌کند و آینده تاریکی برای آنان رقم می‌زند آنان برای گرفتن حق و حقوق قانونی و انسانی خود بپا خاسته و دست به اجتماع اعتراض آمیز زده اند و همانگونه که در پایان قطع نامه آورده اند: «تنها راه پیروزی همبستگی و اتحاد همگان است .» هموطنان ،عاشقان ایران ،کسانی که قلب تان برای رهایی از فقر و رسیدن به ایرانی آزاد ، و سربلند و سرفراز می تپد ، در هر کجا که هستید معلمان شجاع و به پا خاسته را تنها نگذارید و در اجتماع اعتراضی آنان شرکت کنید . و نشان دهید که همبستگی و شجاعت رمز رهایی و پیروزی است .

پاینده ایران. هوشنگ کردستانی، هموند‌جبهه ملی ایران –,خارج از کشور .– پاریس .سوم بهمن ماه ۱۴۰۰ خورشیدی برابر با سوم فوریه ۲۰۲۲ میلادی .

مطالب مرتبط