وظیفه ملی هر ایرانی حمایت از خواست‌های قانونی معلمان، دانشگاهیان و بازنشستگان است.

مطالب مرتبط