بیانیه پشتیبانی از شیر زنان

بیانیه پشتیبانی از شیر زنان .
در اعتراض به حجاب اجباری ،وسیله ای که سردمداران جمهوری اسلامی برای منحرف کردن افکار عمومی از زد و بند های سیاسی پشت پرده و چپاولگری های ثروت های ملی گهگاه مطرح کرده و می‌کنند شیر زنان ‌شجاع ایران زمین روز ۲۱ تیرماه را روز اعتراض به حجاب اسلامی اعلام کرده اند..
از هموطنان آزادیخواه و عاشق ایران در خواست می کنم در این روز شیر زنان مان را تنها نگذارید و دلاورانه از حق انسانی آنان حمایت و پشتیبانی نمایند. .
هوشنگ کردستانی.
۲۰ تیرماه سال یکهزار و چهار صد ویک خورشیدی

مطالب مرتبط