سالروز در گذشت زنده یاد خسرو سیف

سالروز در گذشت زنده یاد خسرو سیف.
«. دریغا تهی از تو ایران زمین »
۲۲ تیرماه سالروز در گذشت دوست و برادر ارجمندم خسرو می باشد..
کسی که نام او یاد اور تلاش های خستگی ناپذیرش برا،ی استقرار حاکمیت ملی و تحقق آزادی‌ و استقلال و مبارزه با استبداراه است.
او هفتاد سال ، از نوجوانی تا پایان زندگی پر بارش،عاشق ایران و سربلندی و سرافرازی ملت ایران بود .
از دوره دبیرستان به حزب ملت ایران و جبهه ملی پیوست. ودر کنار وهم گام با شادروان داریوش فروهر بود.

در گردهمایی جبهه ملی در اردیبهشت سال ۴۰ در میدان جلالیه تهران که سخنرانان آن ،دکتر کریم سنجابی ،دکتر غلامحسین صدیقی و دکتر شاپور بختیار بودند و قطع نامه آن توسط داریوش فروهر خوانده شد و به گفته خبرگزاری ها بزرگ ترین میتینگ جبهه ملی پس از سقوط دولت ملی مصدق بود که در آن کارگران ،کارمندان ،پیشه وران ، دانشجویان ،بازاریان و احزاب شرکت داشتند.سازماندهی آن با خسرو سیف بود.
زنده یاد خسرو سیف بمدت ۲۳ سال — پس از قتل فروهر ها — دبیری حزب مال ایران را عهده دار بود.
زنده یاد خسرو سیف برای من دوست و برادر ارجمند و عزیزی بود تا جایی که تلاش ها ی آزادی‌خواهانه من برای تحقق حاکمیت ملی و تجدید عظمت و سرفرازی ایران با نام و حضور او پیوند خورده و تفکیک ناپذیر است.
دریغ بود شخصی که خاکسپاری های مرحوم شمشیری ،محود نریمان وزیر دارایی دولت مصدق و به ویژه خاکسپاری به یاد ماندنی فروهر ها را با شایستگی سازماندهی کرد ،هنگام خاک سپاریش تنها فرزند و پزشک معالجه او حضور داشته باشند.

با در گذشت پرسش بر انگیز او ،نه تنها حزب ملت ایران و جبهه ملی بلکه جنبش ملی و مردمی ایران صادق ترین و سازمانده ترین شخصیت خود را از دست داد.

هوشنگ کردستانی ،
پاریس ،
بیستم تیر ماه ۱۴۰۱ خورشیدی
برابر با یازدهم ژوییه سال ۲۰۲۲ میلاد

مطالب مرتبط