نقشه ضد ایرانی اردکان — خلیفه رجب — در مورد قطع مرز مشترک ایران و ارمنستان.

نقشه ضد ایرانی اردکان — خلیفه رجب — در مورد قطع مرز مشترک ایران و ارمنستان.

ارمنستان کشور همسایه شمالی ایران .کشور کوچک و کم جمعیتی است.
.مساحت آن حدود سی هزار کیلو متر مربع و جمعیت آن حدود سه میلیون تن می باشد.

ارمنستان با سه کشور مرز مشترک دارد ،گرجستان در شمال ، اران( نام آذربایجان پس از جدایی ایران به منظور سیاسی توسط اتحاد شوروی بر آن نهاده شد )،در شرق و ایران در جنوب و ترکیه در غرب .
مرز مشترک این کشور با آران (آذربایجان ) حدود پانصد و شصت و شش کیلو متر ، با گرجستان یک صد و شصت و پنج کیلو متر ،با ترکیه دویست و شصت و هشت کیلومتر و با ایران حدود چهل کیلوم متر است .

از آنجا که در جنوب ارمنستان با دو بخش جمهوری قره باغ و نخجوان مرز مشترک دارد و نخجوان هم دوازده کیلومتر مرز مشترک دارد با ترکیه .اردکان میخواهد مرز ارمنستان با ایران از میدان برداشته شود و دو بخش قره باغ و نخجوان بهم پیوسته شود تا با نفوذ ی که بر الهام علیزاده (علی آف ) دارد ترکیه را از، این مسیر به دریای مازندران برساند و از راه دریا با کشور های آسیای میانه هم مرز شد و در آنها نفوذ بهم رساند.

در صورت چنین اتفاقی مرز مشترک ایران و ارمنستان از میان بر داشته خواهد شد..
این همان چیزی است که با منافع ملی و تاریخی ما در تضاد کامل بوده و هست..

در طرح این نقشه شوم و ضد منافع ملی ، دولت مردان اسراییل و کمپانی های بزرگ نفتی که در صنعت نفت باکو سرمایه‌گذاری ای کلان کرده اند هم بی دخالت و بی تاثیر نیستند.

قصدشان این بود که با ایجاد یک گذر گاه به عرض پنج کیلو متر نخجوان را به قره باغ وصل کنند.
این گذر گاه را میخواستند به گونه ای ایجاد کنند که مرز مشترک ایران و ارمنستان قطع گردد.
در حقیقت می خواستند با یک تیر دو نشان بزنند. یک ترکیه را به دریای مازندران و از مسیر آبی به آسیای میانه وصل کنند وهم این که ایران با ارمنستان مرز مشترک نداشته باشد..
بدین تر ترتیب ایران که از بندر های خلیج پارس با داشتن مرز مشترک با ارمنستان به گرجستان و از مسیر گرجستان به آروپا وصل میشد از آن پس این ارتباط و امتیاز را از دست می داد.

قصدشان این بود که با ایجاد یک گذر گاه به عرض پنج کیلو نخجوان را به قره باغ وصل نمایند .
این گذر گاه نیز بگونه ای ساخته شود که ایران و ارمنستان از این پس مرز مشترک نداشته باشند.

بدین ترتیب ایران که بدلیل داشتن مرز مشترک با ارمنستان این امکان را داشت که از بندر های خلیج پارس به گرجستان و اروپا وصل شود ، با ساخته شدن گذر گاه مورد نظر این ارتباط و امتیاز را از دست میداد و ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد می آمد .

در گفت و گو هابی که نمایندگان ایران در باکو انجام شد خوشبختانه از سوی نمایندگان عزامی با این پیشنهاد ضد منافع ملی مخالفت گردید و پیشنهاد شد گذر گاه پیشنهادی از خاک و داخل سرزمین ایران عبور نماید.
.در این صورت طول این گذر گاه از حدود چهل کیلومتر به پنجاه و پنج کیلو متر افزایش می یافت و نیاز به دو پل داشت که یکی با هزینه ایران و یکی با هزینه دولت باکو ساخته خواهد شد.
با این ترتیب این نقشه ضد منافع ایران موقتا منتفی شد ولی ساده لوحانه است به پنداری برای همیشه منتفی شده است.

رییس‌جمهور ترکیه بی تردید از خود بزرگ بینی های خود دست نخواهد کشید و منتظر فرصت مناسب دیگری خواهد ماند.

این فرصت را سیاست نابخردانه علی خامنه ای در توافق با پوتین در جنگ‌ اوکراین می تواند در اختیار خلیفه جدید عثمانی قرار دهد

چنانچه علی خامنه ای برای نجات ارتش پوتین که در گرداب جنگ‌ اوکراین زمین گیر شده نیروی انسانی به آن کشور اعزام دارد خیانت ضد ملی دیگری را نسبت به ایران مرتکب خواهد شد.
.

بی شک خلیفه رجب منتظر روزی است که خامنه ای ضد ایرانی ، پاسداران را برای یاری رساندن پوتین به اوکراین بفرستد

در آن صورت الهام علی پور (علی آف ) با اتکا به پشتیبانی ترکیه توافق انجام شده پیرامون عبور گذر راه نخجوان به قره با غ از خاک ایران را لغو خواهد کرد و راهی جز جنگ میان دو کشور باقی نخواهد ماند.

بی شک با نبودن سپاه پاسداران در جبهه‌ها ی اوکراین ،ارتش ملی ایران می بایستی به تنهایی وارد دفاع از سرزمین وطن در برابر نیرو هایی شود که از سوی ترکیه و اسراییل حمایت همه جانبه میشود ..

این همان زمانی خواهد بود که ایرانیان می باید دست در دست هم به یاری ارتش ملی بشتابند و از وجب به وجب خاک وطن با چنگ و دندان دفاع کنند..

امید که الهام علی پور با تحریک‌ رجب خلیفه مرتکب این کار خطر ناک نشود و بداند مردمی که از اصل خود دور افتاده و منتظر روزگار وصل خویش اند خط جدا کنند میان دوبخش از سرزمین مادری را بر خواهند چیند .
هوشنگ کردستانی ،
پاریس .
نوزدهم مرداد ماه ۱۴۰۱
برابر با دهم ماه اوت ۲۰۲۲

مطالب مرتبط