انتقام نشانه عدل الهی است

«انتقام نشانه عدل الهی است.» تسلیت و دلارامی به مادر مهسا که نا باورانه فرشته نازنین خود را بدست یکی از جانیان علی خامنه ای ضد ایرانی و زن ستیز از دست داد. جانی عباس حسینی نام دارد و مقیم نیاوران می باشد. قرار بوده برای مراسم اربعین به کربلا برود . هزاران جوان با غیرت ایرانی با شعار «،می کشم آنکه خواهرم کشت » تصمیم گرفته اند انتقام خون به ناحق ریخته شده مهسا فرشته کوچک مادر امینی را از این جانی نوکر علی خامنه ای بگیرند.. خبر ها حاکی است که قصد صدمه زدن به زنانی از خانواده او را دارند. از آنجا که در سنت و آیین های ایرانی امده است که برادر را بجای برادر نمی کشند.از همه جوانان که قصد انتقام گرفتن از این جانی را دارند درخواست داریم که به خانواده او که در این جنایت دست نداشته اند تعرض نکنند.

هوشنگ کردستانی جمعه ۲۵ شهریورماه سال ۱۴۰۱

مطالب مرتبط