.هشدار به پهلوانان و قهرمانان کشور

شما قهرمانانی که مردم قهرمان دوست ایران سال هاست در میدان های ورزشی داخلی و خارجی برای پیروزی شما صدای « ایران ،ایران » سر داده اند و در بازگشت تان به خاک مقدس وطن از شما استقبال های بیادماندنی نموده اند ، حتا هنگامی که به نا حق شما را از حق پهلوانی محروم کرده بودند . اکنون روز آزمایش است. شمایی که هر چه دارید از همین مردم حق شناس دارید، پشتیبانی خود را از حقوق قانونی و انسانی مردم جان به لب رسیده ای که هیچگاه از تشویق و حمایت شما کوتاهی نکرده اند با صدای بلند و بانگ رسا اعلام دارید. بیاد آوریم این گفته بر نغز و معنا دار پهلوان منصور برزگر را که در مصاحبه ای گفت: «پهلوانی به کسب نشان و مدال نیست. پهلوان کسی است که با مردم و در کنار مردم باشد.». بیاییم همچون ؛ تختی ها ، فردین ها،موحد ها ،برزگر ها ،نامجو ها ،دهدار ی ها صد ها تن از پهلوانان نام آوری باشیم که با مردم و‌ در کنار مردم بودند . نه آنکه نسبت به رویداد های روز های اخیر بی تفاوت باشیم و نظار گر جنایت های ضد بشری جیره خواران علی خامنه ای یزید زمان ،که از ترس انتقام مردم مردم ،تهران را ترک کرده و به نقطه نا معلومی گریخته است. پاینده ایران . هوشنگ کردستانی. دبیر دفتر سیاسی جبهه ملی ایران –خارج از کشور — سوم مهر ماه ۱۴۰۱

مطالب مرتبط