نقشه ضد ایرانی علی خامنه‌ای برای جلوگیری از سرنوشت شومی که در انتظار او است.

نقشه ضد ایرانی علی خامنه‌ای برای جلوگیری از سرنوشت شومی که در انتظار او است.

انقلاب ایران که بیش از دو  ماه است با شعار زن ،زندگی ،ازادی با آرمان سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت مردم بر مردم آغاز شده ، روز به روز قدرت و عظمت خود را بیشتر آشکار و نمایان می سازد.

بگونه ای  که از حمایت و پشتیبانی گسترده ایرانیان خارج از کشور بشکل  گسترده و غیر قابل پیش‌بینی و غیر  قابل تصوری برخوردار  گردیده، تا جایی که  افکار مردم آزاده جهان و رسانه های خبر ی دنیا  را بشدت تحت تاثیر قرار داده است.

عظمت این انقلاب ملی ،  در حدی است که  ترس و وحشت فزآینده ای در دل  عوامل وابسته  و نزدیک به علی خامنه ایجاد کرده است تا جایی که  فرار خود و خانواده  هایشان را بر ماندن در ایران ترجیح می دهند.

از سویی دیگر ، تداوم  مبارزه سراسری که با شعار از کردستان تا تهران جانم فدای ایران ،از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران و از خوزستان تا تهران ،از آذربایجان تا تهران جانم فدای ایران باعث شده مرتب بدنه سپاه کاهش می یابد ، برخی از ارتشیان و نیروهای انتظامی حتا سپاه کناره گیری می کنند و گاه به مردم می پیوندند.

عظمت و تداوم انقلاب ،علی خامنه ای معلول روانی و جسمی و گردانندگان  ضد ایرانی بیت  او را که   نتوانسته‌اند شعله های اتش خشم مردم به پای خاسته را با سرکوب،بازداشت  و اعدام  خاموش کنند.به این نتیجه رسانده  که نخست   برای جلوگیری از سر پیچی ارتشیان،   به  بهانه  انجام  مانور نظامی آنان را   به مرزهای شمال غربی اعزام دارند.

سپس پاسداران را با تمام ساز و  برگ نظامی  برای جنگی تمام عیار به شهر های استان دلاور خیز کردستان  اعزام داشته اند و همزمان اقدام به حمله هوایی به کردستان نموده اند.

هدف  این است  که در پی این کشتار ضد بشری ،  از سوی عوامل خود فروخته خود    شعار جدایی طلبی  سر دهند و به بهانه جلوگیری از تجزیه  به همان جنایت هایی دست  بزنند که د ر سالهای اول انقلاب اسلامی  انجام داده بودند.

حملات هوایی به کردستان عراق را که می خواهند از پهباد هم استفاده کنند به دو منظور آغاز کرده و ادامه می دهند:

۱ — در صورت مقاومت رزمندگان کردستان و 

 به درازا کشیده شدن جنگ مانع رسیدن  جنگ افزار به دلاوران کرد شوند .

۲–از فرار احتمالی مردمی که زیر شدید ترین حملات هوایی و زمینی جمهوری اسلامی قرار گرفته آند به کردستان عراق جلوگیری کنند.

این بیمار روانی به خاطر حفظ جان بی ارزش خود نه تنها باعث شده بسیاری از شیر زنان و جوانان و نوجوانان جان خود را فدا کنند بلکه مبارزه شجاعانه و مسالمت آمیز مردم را به سوی مبارزه خشونت آمیز سوق می دهد.

وظیفه ملی و میهنی هر ایرانی است که از هر طریق و هر شکل در این لحظه های سرنوشت ساز به هموطنان شجاع و دلاور کرد  یاری رساند .

پاینده ایران.

هوشنگ کردستانی.

اول آذر ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی.

برابر با بیست و دوم نوامبر سال ۲۰۲۲ میلادی

مطالب مرتبط