خامنه ای ناخواسته جمهوری اسلامی را فاقد حقانیت قانونی دانست.

مطالب مرتبط