دومین سالروز در گذشت قهرمان

دومین سالروز در گذشت قهرمان.

«یاران پس از تو باز به راه تو میروند،

               شرمنده آنکه راه بر این کاروان گرفت.»

دو سال پیش در چنین روزی خسرو سیف برادر بزرگ و استاد ارجمند من که عاشق راستین ایران و مردم این سرزمین بود ما  را تنها بدون  پرچم دار  گذارد .

زنده یاد خسرو سیف برای من دوست و برادر ارجمندی بود  که تلاش های سالیان دراز من برای رسیدن به آزادی و تجدید عظمت و سر بلندی و سر فرازی ایران اهورایی با نام و حضور  او پیوند  ناگسستنی خورده

خسرو سیف از نو جوانی به حزب ملت ایران پیوست . دوستی او و حسین فرجی و من از همان آغاز

 نو جوانی آغاز شد و تا پایان عمر پر بار و ثمر بخش او پایدار و ماندگار ماند.

پس از جان باختن پروانه و داریوش فروهر ‌زنده یاد خسرو سیف  بمدت بیست و سه سال  دبیری حزب ملت ایران را را بر عهده داشت.

خسرو سیف از قدرت سازماندهی بالایی برخوردار بود.چنانچه می بود در سازماندهی  جنبش ملی  «زن ،زندگی ،ازادی »  سهم بر جسته ای می توانست داشته باشد.

گر چه زنده یاد خسرو سیف نا بهنگام  ما را تنها گذارد ولی قاطعانه باید گفت و تکرار کردکه  عاشقان ایران، شیر زنان و دلاور مردان ایران زمین ،

«باز به راه تو میروند ،

شرمنده آنکه راه بر این کاروان گرفت.»

یادش ماندگار و جاودان 

هوشنگ‌ کردستانی ،

بیست و دوم تیر ماه سال  ۱۴۰۲ خورشیدی 

سیزدهم ژوییه ۲۰۲۳  میلادی

مطالب مرتبط