« غروب مهسا ،طلوع آزادی ایران »

« غروب مهسا ،طلوع آزادی ایران »

              «ایران هر گز نخواهد مرد»

             زنده یاد دکترشاپور بختیار.

هم‌میهنان شرافتمند،

از تاریخ به ویژه از تاریخ همزمان کشورمان بیاموزیم و از آن رهنمود و الهام بگیریم و با

شهامت و دلاوری به پدید آوردن ایرانی آزاد و سرافراز معنا و مفهوم ببخشیم.

گر چه آینده قابل پیش بینی نیست، ولی آینده ایران روشن و افتخار آفرین است.

بیاییم بجای موعظه کردن و دستورالعمل دادن، راه مبارزه، آزادی خواهی، ایران دوستی و جانبازی را از نسل جوان و دلاور به پای خاسته کشور بیاموزیم. 

روز شنبه بیست و پنجم شهریور عاشقان ایران آزاد و سر فراز در ایران و شهر های خارج از کشور نشان خواهند داد که:

حجاب اسلامی مرده و زنده نخواهد شد .بهمانگونه که جمهوری اسلامی مرده و به زودی به زباله دان تاریخ  انداخته خواهد شد.

آزادی زندانیان سیاسی و لغو حکم اعدام که خواست جنبی جّنبش «,زن، زندگی، ازادی است»، در تحقق آزادی و حاکمیت ملی محقق خواهد شد.

پاینده ایران

هوشنگ کردستانی،

چهارشنبه ۲۲ شهریور سال ۱۴۰۲ خورشیدی

برابر با ۱۳ سپتامبر سال ۲۰۲۳ میلادی.

مطالب مرتبط