جان باختن روانشاد مهدی الماسی تسلیت می گویم.

جان باختن روانشاد مهدی الماسی جوان دلاور آزادی خواه و عاشق ایران را به خانواده داغدیده و عزیز از دست داده او و به همه عاشقان آزادی و سربلندی ایران صمیمانه تسلیت می گویم.

هوشنگ کردستانی

۲ اکتبر۲۰۲۳

مطالب مرتبط