آرمیتا گراوند دختر دلاوری که درمترو مورد یورش جیره خواران جمهوری اسلامی قرار گرفت.

آرمیتا گراوند دختر دلاوری که درمترو مورد یورش جیره خواران جمهوری اسلامی قرار گرفت.

یک بار دیگر تنی چند از جیره خواران آخوند ها برای سرپوش گذاشتن بر روی دزدی های سردمداران نظام به بهانه عدم رعایت حجاب تنگ آور اسلامی به آرمیتا گراوند

 شیر دختری از خطه دلاور پرور کرمانشاه حمله کردند.

در اثر ضربه ای که به سر او وارد شده بود مردم او را به بیمارستان نیروی هوایی رساندند.

از وضعیت جسمانی این شیر دختر خبری منتشر نشده.حتی مانع انتشار حقیقت این واقعه شده اند.

جیره خواران ناجوان مردی که بر روی دختر بی دفاع و ضعیف تر از خود دست بلند می کنند و او را از پای در می‌ اورند باید بدانند که

خون شیر زنان و مردان دلاور ایران زمین، آخوندهای ضد بشر و ضد ایرانی را چندان امان نخواهد که شب را سحر کنند.

شما جیره خواران که که بخاطر اندکی پول به  هموطنان آزادی خواه و عاشق وطن  حمله می کنید بدانید که زمستان تاریخ ایران رو پایان است و رو سیاهی تنها بر ای شما  خواهد ماند..

از جیره خواری و نوکر صفتی دست بکشید و به دامان ملت پناه بیاورید همچون هزاران تن دیگر از همکاران تان که بدامان ملت پناه آورده اند و از ننگ جیره خواری و نوکر صفتی رسته آمده اند 

پاینده ایران.

هوشنگ کردستانی.

دوازدهم مهر ماه سال ۱۴۰۲ خورشیدی .

برابر با چهارم اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی.

مطالب مرتبط