دست علی خامنه ای به خون یکی دیگر از شیر زنان ایران آلوده شد.

دست علی خامنه ای به خون  یکی  دیگر از شیر زنان ایران آلوده شد.

آرمیتا گرا وند شیر دختر جوان و دلاوری که در مترو مورد  یورش جیره خواران ضد بشر و ضد ایرانی خامنه ای قرار گرفته بود در راه رسیدن به آزادی و سربلندی و سرافرازی ایران جان باخت.

آیین خاک سپاری پیکر پاک این عزیز از دست رفته  روز یک شنبه در بهشت زهرا در آرامگاه ابدی او و مراسم یادبود اش در مسجد جابری بر گزارخواهد شد.

از هموطنان آزاده و عاشق ایران انتظار می رود که در مراسم خاک سپاری و یادبود این عزیز شرکت جویند و خانواده داغدار او را تنها نگذارند و با بانک بلند و صدایی رسا اعلام کنند ,

«جلاد ننکت باد.»

هوشنگ کردستانی. 

ششم خرداد ماه ۱۴۰۲ خورشیدی.

پاریس

مطالب مرتبط