سکوت سنگین مردم در روز انتخابات فرمایشی

«آنجا که آزادی نیست اگر رأی دادن چیزی را تغییر می‌داد، اجازه نمی‌دادند که رأی بدهید!»  (مارک تواین)

هموطنان عاشق ایران

سکوت سنگین شما در روز انتخابات فرمایشی مجلس اسلامی و ماندن در خانه‌ها و خالی گذاردن حوزه‌های رأی گیری، نشانه آگاهی وعظمت و نشان ‌دهنده خشم کوبنده شما نسبت به سردمداران نظام استبداد مذهبی خانمان براندازی است که بیش از چهل سال است که در سایه حمایت قدرت‌های بیگانه مردم را محکوم به زندگی در جهنم ولایت فقیه کرده است و فقر و بدبختی و بیکاری و بی‌خانمانی وکارتن‌خوابی و گورخوابی را پدید آورده، ایران را در خطر تجزیه قرارداده  و شرایط را برای رویارویی جنگی خانمان سوز و ایران بر انداز فراهم آورده است.

اگر آخوندهای سلطه‌گر که خود را نماینده الله روی زمین آن هم در محدوده جغرافیای ایران، مردم را صغیرانی می‌دانند که ولی فقیه باید به جای آن‌ها تصمیم بگیرد، چه نیاز به رأی  کسانی دارند که “صغیران” هستند؟

مردم می‌گویند که اگر ما صغیر و نیازمند ولی فقیه هستیم و چون قدرت تشخیص

نداریم به چه دلیل باید در “نمایش انتخابات” شرکت کرده وبر نظام  ولایت فقیه مهر تأیید بگذاریم؟

رهبر جمهوری اسلامی یک بار گفته بود: اگر سی و پنج میلیون بگویند «نه» من می گویم « آری ».

یکی از آخوندهای دست پرورده او هم زمانی گفت: «در حکومت اسلامی رأی مردم پایه شرعی و قانونی ندارد.»

اگر از کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستند در خواست می‌کنند در انتخابات شرکت کنند، بنا بر این آن‌ها حق دارند به کسانی رأی بدهند که با نظام جمهوری اسلامی مخالفند. در صورتی که گفته شد که مخالفان حق رأی دادن دارند ولی حق انتخاب شدن ندارند. این دیگر چگونه انتخابات من درآوری است؟

راستی چرا مردم تنها هنگام انتخابات فرمایشی برای سردمداران نظام مهم می‌شوند؟

چرا هیچگاه به فکر زندگی آنان، نیازهای اقتصادی آنان، بیکاری و بی‌خانمانی آنان نیستند؟

آن هنگام که برای دردها و خواست‌های انسانی و قانونی خود به پا می‌خیزند، به جای دادن پاسخ مسئولانه به خواست‌های  بر حق شان، فرمان آتش به اختیار می دهند!

این بار اما به رغم تلاش‌های مذبوهانه برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی گیری برای آنکه دگربارادعا کنید با وجود تمامی جنایت‌های انجام شده در چهل و یک سال گذشته مردم نظام را تأیید می کنند، اکثریت نزدیک به اتفاق ایرانیان میهن‌دوست و   در انتخابات فرمایشی شرکت نخواهند کرد و برای نشان دادن خشم کوبنده خود نسبت به سردمداران جنایت‌پیشه جمهوری اسلامی در ساعت‌های رأی‌گیری از منزل‌ها خارج نخواهند شد و یک بار دیگر قدرت پرتوان همبستگی ملی و مخالفت قاطع خود را با استبداد مذهبی حاکم بر کشور به افکار عمومی جهانیان نشان خواهند داد و دنیا را متوجه این حقیقت خواهند کرد که پاسخ ملت ایران به نظام جمهوری اسلامی همچون گذشته یک «نه» بزرگ است.

پاریس،  بیست چهارم بهمن ماه ۹۸، برابر با سیزدهم فوریه  دو هزار و بیست

مطالب مرتبط