منفعت عمومى يا منافع فردى ،پيروزى انتخاباتى نتان ياهو يا مصالح حياتى اسرائيل


سال هاست پیش از برگزاری انتخابات در اسرائیل، جنگ طلبانى که در رأس دولت قرار دارند عنوان می کنند : موجودیت اسرائیل در خطر است و تنها آنان هستند كه می توانند ، حافظ اسرائیل ومدافع مصالح ومنافع حياتى اش باشند.

تعرضات بهانه جويانه سال هاى اخيركه به نام دفاع مشروع ابعاد جنگ هاى نابرابرمتجاوزانه يافت، يك يك توسط همين شیفتگان قدرت اجرا شد.

  جنگ  لبنان در سال۲۰۰۶  وحمله به نوار غزه در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۱۴  كه باعث کشته شدن هزاران تن از مردم غير نظامى بیگناه شد، خرابی ها و ویرانی های وحشتناکی بوجود آورد و اعتراض گسترده افکار عمومی را در پی داشت با این هدف انجام شد.

البته تجربه نشان داده که اینگونه آتش افروزیها الزاماً باعث پیروزی در انتخابات نخواهد شد.

از سال های پایانی سده بیستم تاکنون،  نخست وزیر کنونی اسرائیل و متحدان او، یکی از راه های ترساندن اسرائیلیان را، در بزرگ جلوه دادن خطر اتمى جمهوری اسلامی تشخیص داده اند. از آن تاریخ بارها جنجال های تبلیغاتی راه انداخته و ادعا کرده اند که جمهوری اسلامی تا دو سال یا حداکثر سه سال آینده به بمب اتمی دست خواهد یافت واز آنجا كه سردمداران جمهوری اسلامی هدف شان حذف اسرائیل از صفحه جغرافیای جهان است، موجودیت اسرائیل در خطر است.  دنیای غرب و بویژه ایالات متحده آمریکا باید به هر بهایی حتی با توسل به جنگ جلوی اتمی شدن جمهوری اسلامی را بگیرد.

آخرین  پرده اين نمایش انتخاباتى را نتان یاهو هفته پیش در کنگره آمریکا اجراء كرد.

می دانیم رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بدون اطلاع و موافقت رئیس جمهورى، در یک اقدام بی سابقه از نتان یاهو دعوت کرد پیرامون –  خطر دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی و به خطر افتادن موجودیت اسرائیل- در کنگره سخنرانی كند.

این دعوت با مخالفت رئیس جمهورى و معاون او و نیز تنی چند از سناتورها و نمایندگان دمکرات مجلس نمایندگان آمریکا روبرو شد و شرکت در جلسه سخنرانی را تحریم کردند. معاون رئیس جمهورى آمریکا که رئیس تشریفاتی مجلس سنا نيز هست و می بایست هنگام سخنرانی نتان یاهو در کنگره حاضر می شد، به عنوان اعتراض از شرکت خودداری کرد و به جای او مسن ترین سناتور به عنوان رئیس سنى سنا در سخنرانى نتان ياهو حاضر شد. این دعوت و همچنین محتوای سخنرانی نخست وزیر اسرائیل از سوی افکار عمومی و رسانه های آمریکا و نیز احزاب و سازمان های سیاسی مخالف دولت اسرائیل جدی گرفته نشد و آن را تکراری دانستند که حاوی پیشنهاد جدیدی نبود و صرفاً تلاشى در جهت پیروزی در انتخابات دانستند. شماری از سیاستمداران و سناتورهای آمریکا سخنرانی او را توهین به شعور مردم آمریکا و نیز به دانش و آگاهی سیاسی نمایندگان شش کشور شرکت کننده در گفت و گو با جمهوری اسلامی اعلام کردند.

به دلیل آنکه در وضعیت کنونی حمله به لبنان به راحتی امکان پذیر نیست و چند برخورد مرزی با آن کشور نیز باعث  جنگی تمام عیار نشد، همچنین حمله مجدد به نوار غزه دشوارتر از گذشته است که افزون بر دستیابی حماس به موشک های پرقدرت تر، بی شک سازمان های بشردوستانه با حمایت افکار عمومی مردم جهان بر مخالفت با آن برخواهند خاست.

بنابراین برای پیروزی در انتخابات پیش رو تنها یک راه وجود داشت، آن هم ترساندن مردم اسرائیل از خطر اتمی شدن جمهوری اسلامی بود.

نتان یاهو تلاش می کند به مردم اسرائیل و یهودیان جهان بقبولانذ که اگر در هولاکوست شش میلیون تن یهودی جان باختند، چنانچه جمهوری اسلامی به بمب اتم دست یابد همین شمار یهودی دیگر نیز از میان خواهد رفت و من تنها کسی هستم که اجازه چنین کاری را نخواهم داد و می توانم مانع تکرار هولاکوستی دیگر شوم. او در حقیقت خود را قهرمان جلوگیری از تکرار هولاکوست دیگری  می داند که پیش نخواهد آمد.

کمتر کسی است که نداند این گونه گفتارها و ادعای اتمی شدن جمهوری اسلامی در دو یا حداکثر سه سال آینده تقریباً بیست سال است که توسط جنگ طلبان اسرائیل عنوان شده و می شود و هیچگاه نیز به حقیقت نپیوسته است.

سخنان نتان یاهو ضمن بی اساس بودن، توهینی بود به سیاستمداران غربی به ویژه مقام‌های بلندپایه آمریکایی و پنج بعلاوه یک که فاقد قدرت تشخیص سیاسی درست هستند و تنها اوست که می فهمد و درست تشخیص می دهد!

ساده لوحانه است اگر فکر کنیم نتان یاهو نمی داند که هیچ کشور دارنده جنگ افزار هسته ای از آن زمان که روسیه شوروی نیز صاحب بمب اتمی و هیدروژنی شد نتوانستند و نمی توانند از این جنگ افزار برای پیشبرد جاه طلبی های سیاسی یا اقتصادی استفاده کنند چه رسد به جمهوری اسلامی. تهدید به استفاده از بمب اتمی تنها یک بار توسط بولگانین نخست وزیر پرقدرت روسیه شوروی پس از مرگ استالین صورت گرفت. آن هم در سال ۱۹۵۶  بود که دولت های انگلستان، فرانسه و اسرائیل در مخالفت با ملی کردن آبراه سوئز توسط عبدالناصر، به مصر حمله کردند.

بولگانین توسط سفیران خود در لندن، پاریس و اسرائیل هر سه این کشورها را تهدید کرد که ا گر دست از جنگ نکشند با حمله اتمی روسیه شوروی روبرو خواهند شد. مخالفت آیزنهاور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز با حمله نظامی به مصر باعث قطع شدن فوری جنگ و عقب نشینی قوای نظامی آن سه کشور از صحرای سینا شد.

سردمداران جمهوری اسلامی می دانند چنانچه روزی هم به تولید بمب اتمی دست يابند، بمب آن ها در مقابل جنگ افزارهای هسته ای قدرت های بزرگ كاربرد كارسازى ندارد و به دلائل زير قادر به استفاده موثر از بمب اتمی احتمالی خود نخواهند بود.

نخست ،همانطور که ژاک شیراک رئیس جمهور اسبق فرانسه گفت، موشک های حامل کلاهک های اتمی آن ها چند دقیقه پس از پرتاب در هوا منفجر خواهند شد. دوم آنکه، سران جمهوری اسلامی در پى جنگى نيستند ، که بقای نظام و موجودیت خودشان را تهدید کند. شعارهای بی پایه و به دور از خرد سیاسی رئیس جمهورى پیشین اسلامی هم،  بیشتر برای جلب توجه مردم کشورهای عربی بود !

جنگ طلبان اسرائیل نیز متقابلاً می دانند قادر به استفاده از زرادخانه اتمی خود علیه هیچ کشوری از جمله ایران نیستند و قدرت های بزرگ اتمی جهان ، اجازه استفاده از جنگ افزار هسته ای را به هیچ کشور نخواهند داد.

 بنا بر اين روشن است که در شرایط کنونی،  دست اندر كاران جمهوری اسلامی دیگر توان دستیابی به بمب اتمی را ندارند.  چون نه در داخل و نه در خارج از ایران نمی توانند از آن استفاده نمایند.  همچنین تاب تحمل ادامه  تحریم ها را هم ندارند ،چون موقعیت و بقای نظام شان  در خطر است .

کشورهای غربى نیز نمی توانند بیش از حد معين كنونى جمهوری اسلامی را زير فشار قرار دهند زيرا دولت کنونی جمهوری اسلامی از رئیس جمهورى  گرفته تا وزیر خارجه اش، همه موافقان آمریکا در گفت و گوهایی  هستند، که در عمان میان نمایندگان اوباما و خامنه ای برگزار شد. به همين جهت مذاکره  كنندگان دشواری اساسی ندارند كه نياز به اعمال فشارى بيشتر باشد، گر چه آمریکا همواره جمهوری اسلامی را به فشار و مخالفت جمهوری خواهان که در کنگره اکثریت را دارند تهدید می کند، تيم مذاكره كننده ايرانى هم متقابلاً به عدم موافقت تندروها ، موانع ومواضع سخت گيرانه  خامنه ای اشاره می کنند.

تردید نیست آمریکا و دولت های غربی سرانجام روی اصولی با جمهوری اسلامی به توافق خواهند رسید که ممکن است خوشایند دولت کنونی اسرائیل نباشد.

فشار بيشتر  به جمهوری اسلامى ممكن است  به قطع مذاکرات  بينجامد و موجب نزديكى  بیشتر جمهوری اسلامی به روسیه و چین شود كه در ماههاى اخير اختلافات سياسى ژرف با آمريكا ودول اروپايى يافته اند .  وقوع چنين امری در وضعیت کنونی منطقه و جهان به سود  آمریکا و متحدان او نیست.

هوشنگ کردستانی

مطالب مرتبط