اعدام حیدر قربانی،پس از پنج سال تحمل شکنجه های طاقت فرسا.

اعدام حیدر قربانی،پس از پنج سال تحمل شکنجه های طاقت فرسا.
«جلاد ننگت باد.»خبر دردناک اعدام حیدر قربانی این دلاور ایرانی از خطه مرد پرور کردستان ،پس از پنج سال تحمل شکنجه های ضد بشری و طاقت فرسا موجی از اعتراض و انزجار در سراسر ایران به ویژه کردستان پدید آورد.
اعدام حیدر قربانی،چهل و سه سال پس از تیر باران  پدر بی گناهش به دست خلخالی دیوانه و به دستور خمینی ضد بشر اتفاق افتاد.
زمانی که او هفت ساله بود و به اتفاق پدر بزرگ دردمندش بر سر خاک پدر از دست رفته اش رفته بود.
حیدر قربانی در مهر ماه ۱۳۹۵ به دلیل واهی و پوچ دست دادن در قتل چند پاسدار خامنه ای بازداشت شد.
از آنجا که علی خامنه ای نسبت به کشته شدن کسانی که از جان او حفاظت می کنند حساسیت دارد و نگران  است که کشته شدن ولو چند تن از پاسداران او باعث   وحشت و نگرانی و فرار احتمالی  دیگران  گردد.
باند تبه کار او می کوشند تا کسی را هرچند بی گناه به عنوان قاتل معرفی و اعدام کنند تا ترس رهبرشان قدری کاهش یابد.
با وجود آنکه حید قربانی در قتل پاسداران شرکت نداشت چون سرکوبگران موفق به شناسایی کشندگان پاسداران خامنه‌ای نشدند به مدت پنج سال با انواع شکنجه کوشیدن از او اعتراف بگیرند. تا او را اعدام کنند.
همان کاری که در مورد پهلوان نوید افکاری کرده بودند.
با نبود هیچ دلیل و مدرک و با وجود اعتراض وکیل مدافع،همسر و پسر و برادر — که باز داشت گردید — و عفو بین‌الملل ،نا دادگستری جمهوری اسلامی اعلام کرد که حیدر قربانی در تاریخ ۲۸ آذر مان  اعدام شده است .
ما هم صدا با مردم ایران اعدام این دلاور را محکوم کرده و قاطعانه اعلام می کنیم این جنایت ها بی پاسخ نخواهد ماند .علی خامنه ای و باند مافیای تبهکار  او بزودی سزای اعمال ضد بشری و ضد ایرانی خود را  خواهند دید .
«با تمام خشم خویش،می کشم فریاد ،ای جلاد ،ننگت باد .»

پاریس .اول آذر ماه ۱۴۰۰،برابر با ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱هوشنگ کردستانی.

مطالب مرتبط