نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد..

نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد..

جناب آقای آنتونیو گوارش دبیر کل محترم  سازمان ملل متحد ،

با احترام ،

همانگونه که آگاهید تمام برخورد های نظامی که در پنجاه و شش سال گذشته میان ارتش اسراییل و جنگجویان فلسطین اتفاق افتاده به دلیل عدم اجرای قطع نامه نوامبر سال ۱۹۴۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که با ۳۳ رای موافق در برابر ۱۳ مخالف به تصویب رسیده است.

که به موجب آن  سر زمین فلسطین به دو کشور تقسیم می شد که پنجاه و پنج در صد آن متعلق به دولت اسراییل و بقیه به دولت فلسطین تعلق می گرفت.متاسفانه در ۵۶ سالی که گذشت دولت اسراییل با استفاده از قدرت نظامی و حمایت  دولت های قدرتمند غربی نه تنها مانع ایجاد دولت فلسطین شده بلکه بخش های زیادی از آن کشور  را ضمیمه خاک خود کرده است. از اینرو  در تمام برخورد های خونینی که میان ارتش اسراییل و جنگجویان فلسطین در تمامی این سالها اتفاق افتاده و باعث شده تا  شمار زیادی  انسان های غیر نظامی و بی گناه جان خود را از دست بدهند به دلیل عدم اجرای آن قطع نامه بوده است.بنابراین وظیفه مهم و اصلی آن جناب در سمت مهم دبیر کلی سازمان ملل متحد بزرگترین سازمان بشر دوستانه جهان حل این  موضوع پیچیده تاریخی  است که می‌تواند صلح منطقه و حتا جهان را بخطر اندازد و دنیا را تا لب پرتگاه ‌جنگ خانمان سوز جهانی پیش ببرد.با تأسف بسیار در دیگر های چند هفته اخیر میان جنگجویان فلسطین و ارتش فلسطین پای جمهوری اسلامی هم به میان کشیده شده است.از این رو لازم می دانم در مورد تفاوت میان  ایران و جمهوری اسلامی حقایقی را به آگاهی جنابعالی و اساسا افکار عمومی مردم آزاده جهان برسانم.نخست آنکه در سر زمین تاریخی ایران در سال های اخیر دو پدید کاملا متفاوت و متضاد وجود دارد .

یکی ملت ایران است  با آن پشتوانه افتخار آمیزو شکومند تاریخی  ‌و دیگری جمهوری دیکتاتوری اسلامی است که مدت چهل و چهار سال است که ایران را اشغال کرده و همه آزادی های فردی و اجتماعی  مردم را از میان برده است.در مقابل جمهوری اسلامی ماهیتی استبدادی و ضد بشری دارد بگونه ای که هر روزه  شمار زیادی از خواهان ایران به ویژه دخترا ن و جوانان آزادی خواه را باز داشت و اعدام می نماید.از آنجا که  بر طبق آمار های گرفته شده حدود نود درصد از مردم ایران مخالف نظام جمهوری اسلامی هستند قاطعانه اعلام میدارد که جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست و هر گونه تصمیم سردمداران آن در تنش آفرینی و آتش افروزی  در منطقه ا ارتباط با ملت ایران نداشته و  مورد قبول  نیست.پاریس .

هوشنگ کردستانی 

به تاریخ ۲۵ اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی

مطالب مرتبط