درگذشت خسرو سیف

قهرمان می میرد و افسانه وار

در دل ما جاودانی می شود

میشود خورشید و از راه های دور

شمع راه زندگانی می شود

با غمی سنگین از در گذشت دوست و برادر عزیزم خسرو سیف در تبعید و غربت آگاه شدم. دوست عزیزی که تلاش های زادیخواهانه من برای تحقق  آزادی و  تجدید عظمت و سربلندی ایران اهورایی  با نام و حضور او پیوند خورده است.

روانشاد خسرو سیف همچون برادر بزرگتر دیگرم روانشاد حسنعلی صارم کلالی از ویژگی های انسانی و ملی زیادی بر خوردار بودند.از جمله عشق شأن به ایران و ایرانی بود آنان ایران و  مردم ایران  را از هم جدا ناپذیر می دانستند . عشق به ایران  سبب شده بود که آنان  پیرو راستین راه و مکتب مصدق باشند و در این راه پایدار و ماندگار.

انسانیت و افتادگی آنان تا آن  حدی بالا بود که این سروده  سعدی را متبلور میکرد: 

تواضع ز گردان فرازان نکوست.

روانشاد خسرو سیف،قدیمی ترین  عضو جبهه ملی چهارم  و مدت بیست و سه سال دبیر حزب ملت ایران پس از شادروان فروهر بود

او بزرگمردی از تبار عاشقان ایران و ادامه دهنده راه آزادی و تجدید عظمت و بزرگی ایران بود یکی از آرزو های من  و بسیار ی از دوستداران خسرو سیف این بود که آزادی  ایران اهورایی را شاهد باشد، آرزویی که با تأسف بسیار تحقق نیافت.

با غمی سنگین و فراموش ناشدنی از دست دادن خسرو سیف عزیزمان را به فرزندان گرامی او ، هموندان حزب ملت ایران، پیروان اندیشه مصدق و جبهه ملی و به عاشقان بی شمار و بی نشان ایران صمیمانه تسلیت  می گویم. 

باشد که در میان نسل کنونی جوانانی یافت شوند که ادامه دهنده عشق او به ایران باشند.به یقین چنین خواهد شد.

هوشنگ کردستانی

پاریس

سیزدهم ژوییه ۲۰۲۱

بیست و سوم تیر ۱۴۰۰

مطالب مرتبط